Deze website maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media

De Heemskerker Reddingsbrigade (HRB) is opgericht op 27 maart 1957. De HRB heeft ongeveer 60 leden, waarvan een kleine groep vrijwillig actief is als bestuurslid, strandwacht en instructeur.

De brigade heeft tot doel het voorkomen en het bestrijden van de verdrinkingsdood. De HRB doet dit door zomers actief het Heemskerker (Kruisberg) strand te bewaken. Hierbij is preventie de belangrijkste taak van de brigade. Naast de strandbewaking worden de brigadeleden bij de HRB opgeleid tot zwemmend redder. Tijdens het zomerseizoen is dit op het strand en in het winterseizoen in het zwembad “De Waterakkers” te Heemskerk.

Het blijkt nog steeds dat te weinig mensen op de hoogte zijn van de maatregelen welke kunnen worden genomen om ongevallen te voorkomen. Jaarlijks komen er nog te veel mensen om het leven door verdrinking. Bij het nemen van goede voorzorgsmaatregelen moet het mogelijk zijn dit aantal terug te dringen.

Vrijwel iedereen kan de behulpzame hand bieden. Spontaan, zonder tijdsverlies, helpen is een eerste vereiste! Om veilig het water op of in te gaan is het een vereiste te leren zwemmen, meteen gevolgd door het leren hoe te handelen als je zelf in moeilijkheden komt en hoe anderen te helpen.

Mocht u geïnteresseerd zijn om lid te worden van de HRB, dan kunt u zich hier aanmelden.

Huisregelement

Statuten

Ga direct naar:

Sponsoren

EHBK logo