Deze website maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media

Inschrijfkosten : € 12,00  
Contributie per kalenderjaar : € 27,50 (Bankoverschrijving)
  : € 25,00 (Automatisch incasso)

 

Te storten op:
Bankrelatie : Rabobank IJmond
Rekeningnummer : NL46 RABO 0326 2248 74
Ten name van : Heemskerker Reddingsbrigade
Onder vermelding van : Contributie + <naam> + <kalenderjaar>

Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij betaling per bankoverschrijving voor 1 februari in het kalenderjaar.

(Wijzigingen voorbehouden.

Ga direct naar:

Sponsoren

EHBK logo

no image